Bizans Dönemi

Uzaktan bakıldığında görünüşü yayvan olduğundan Bizanslıların “Plati” (düz) veya “Platea” adını verdiği bu ada bir taraftan gözetleme üssü olarak kullanılırken diğer taraftan Bizans tarihi boyunca sürgün ve inziva yerlerinden biri olmuştur.

Adaya ait arşiv kayıtlarına baktığımızda en eski belge 4. yüzyıla ait bulunmuştur. 4. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar Yassıada’dan çok fazla bahsedilmemektedir. 4. Yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Valens, Ermeni Başpiskopozu 1.Nerses' i adaya sürgüne göndermiştir ve bu sayede adaya ait en eski kayıt tutulmuştur.

 

 

840 yılı itibariyle ise dönemin Doğu Roma imparatoru Theofilos döneminde Plati Manastırı yapılmıştır ada ruhani bir yer olarak görülerek inziva amacıyla kullanılmıştır.