Demokrasi ve Özgürlükler Adası

Yassıada adının yakın tarihteki Demokrat Parti iktidarının yargılandığı mahkemelerle anılması, aradan geçen 60 yılın sonunda bambaşka bir boyut kazanmıştır.

Adanın ismi 2013 yılından itibaren Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmiştir. 2015 yılından itibaren de adanın genelinde yeniden düzenleme faaliyetlerine başlanmıştır. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, kültür ve turizm faaliyetlerinin yer aldığı bir merkez haline getirilmiştir.