Müzeler

27 Mayıs Müzesi

Proje kapsamında 27 Mayıs Müzesine dönüştürülen ve Hasan Polatkan Spor Salonu adı verilen yapı, adanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresi altında olduğu dönemde spor salonu olarak inşa edilmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı döneminde spor salonu olarak inşa edilen yapı 27 Mayıs 1960 tarihindeki darbeyi gerçekleştiren askeri cunta tarafından mahkeme salonu haline getirilmiştir. Yüksek Adalet Divanı adında kurmaca mahkemeye sahne olmuştur. 

Müzede; Demokrat Partinin kuruluşu, yükselişi ve Yassıada Yargılamarını anlatan kısa film gösterimi yapılmaktadır. Ayrıca müzeye ilk giriş yaptığınız fuaye alanında Demokrat Partililere itham edilen davaların dosyalarını detaylı bir şekilde inceyebilirsiniz.

Grup Etkinlikleri İçin

Kurumsal veya grup olarak adaya ziyaret mi planlıyorsunuz? Bizimle telefon veya email yoluyla iletişime geçebilirsiniz.
EMAIL
muzeler@katreislandhotel.com.tr
TELEFON
+90 216 547 53 00
WHATSAPP
+90 530 919 32 63