Henry Bulwer Dönemi

1858 yılında Yassıada’yı dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’in müsaadesiyle satın alan İngiliz Sefiri Henry Bulwer, ada üzerinde bazı inşaat projeleri gerçekleştirmiştir.

biri adanın batısında, diğeri de ortasında olmak üzere iki şato inşa ettirmiş, asma kütükleri diktirmiş, bahçe yaptırmış, şatonun önüne de küçük bir liman inşa ettirmiştir. Mimar Konstantin Dimadis’in imzasını taşıyan şatolar, mazgallı siperlere ve Gotik-Arap karışımı bir görünüme sahipti. Şatoların Bizans manastırlarının yerine inşa edilmesinden dolayı tarihsel ve arkeolojik önemi olan manastırın son kalıntıları da yok olmuştur.

Bazı tarihi kayıtlara göre, şatonun inşaatı sırasında ortaya çıkan lahitlerde eski dönemlerden kalma çok kıymetli mücevherler bulunmuş, bu haberin Osmanlı padişahına ulaşmasıyla İngiliz Sefiri Bulwer’ın adayı derhal bir Türk’e devretmesi emredilmiştir.

Bunun sonucunda Yassıada, Mısır Valisi ve ilk Hidiv İsmail Paşa tarafından satın alınmıştır. Fakat İsmail Paşa’nın da ilgisinin azalmasıyla ada balıkçılar, korsanlar ve define arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir.